ახალი ამბები

09.03.2018
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გაზგამანაწილებელ სადგურში აღრიცხვის კვანძის რეკონსტრუქციის სამუშაოები მიმდინარეობს. რეაბილიტაციის ფარგლებში, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 12 მარტს მრიცხველი და სწორი მონაკვეთი ახლით შეიცვლება. აღნიშნული აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის  ხარჯის ზრდის გამო. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 12 მარტს 12:00დან 15:00 საათამდე ბუნებრივი გაზის მიწოდება დროებით შეუწყდება სოფელ სანავარდოს 700 აბონენტს. შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ დისკომფორტის გამო მომხმარებელს ბოდიშს უხდის. აქვე აღვნიშნავთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისათვის სისტემატურად ახორციელებს შესაბამის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფების მიერ განხორციელებული  სამუშაოები უზრუნველყოფს მომხმარებლების უწყვეტ, უსაფრთხო და საიმედო გაზმომარაგებას.        
09.03.2018
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ჭიათურის გაზგამანაწილებელ სადგურში დაზიანებული მრიცხველის შეცვლის მიზნით გადაუდებელ ტექნიკურ სამუშაოებს ახორციელებს. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 13 მარტს ერთი საათით, 13:00დან 14:00 საათამდე ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 7500 აბონენტს. შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ დისკომფორტის გამო მომხმარებელს ბოდიშს უხდის. აქვე აღვნიშნავთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისათვის სისტემატურად ახორციელებს შესაბამის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფების მიერ განხორციელებული  სამუშაოები უზრუნველყოფს მომხმარებლების უწყვეტ, უსაფრთხო და საიმედო გაზმომარაგებას.  
09.03.2018
  შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ მიმდინარე წლის 13 მარტს კარდენახის გაზგამანაწილებელ სადგურში ტექნიკურ სამუშაოებს განახორციელებს. კერძოდ, ძველი დაზიანებული მრიცხველი შეიცვლება ახლით. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით,მიმდინარე წლის 13 მარტს ერთი საათით, 13:00დან 14:00 საათამდე ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყდება სოფლების: კარდენახის, ბაკურციხისა და კოლაგის 2400 აბონენტს. შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ დისკომფორტის გამო მომხმარებელს ბოდიშს უხდის. აქვე აღვნიშნავთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისათვის სისტემატურად ახორციელებს შესაბამის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კომპანიის ტექნიკური ჯგუფების მიერ განხორციელებული  სამუშაოები უზრუნველყოფს მომხმარებლების უწყვეტ, უსაფრთხო და საიმედო გაზმომარაგებას.    
05.02.2018
06.02.2018 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“   „ქუთაისის - სოხუმის“ მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოების ახლად აშენებული მონაკვეთების მოქმედ მაგისტრალურ გაზსადენზე შეჭრის სამუშაოებს განახორციელებს. კერძოდ შესრულდება, მდინარე სუფსის მარჯვენა ნაპირიდან დაახლოებით 50-80 მეტრის მოშორებით ახალ დერეფანში აშენებული:  23-ე კმ-ზე  და 34-ე კმ-ზე 700 მ-მდე სიგრძის D 508 მმ-იანი ახალი გაზსადენების მოქმედ მაგისტრალურ გაზსადენზე დაერთების სამუშაოები. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2018 წლის 6 თებერვალს ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყდება აჭარისა და გურიის რეგიონის ნაწილს. მოსახლეობას გაზის მომარაგება აღუდგება ეტაპობრივად, უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.   აქვე აღვნიშნავთ, რომ 2017 წლის დეკემბრის პირველ ნახევარში, ინტენსიური წვიმების შედეგად ადიდებული მდინარე სუფსა გადმოვიდა კალაპოტიდან, რამაც გამოიწვია მარჯვენა ნაპირის გარეცხვა და ზემოთ აღნიშნული გაზსადენის 23-ე კმ-ზე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზომლეთთან 80 მ-მდე  და 34-ე კმ-ზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითთან 100 მ-მდე სიგრძის მონაკვეთების დაზიანება. რამაც საფრთხე შეუქმნა აჭარისა და გურიის რეგიონის უწყვეტ და უსაფრთხო გაზმომარაგებას. შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“  მიერ განხორციელებული  სამუშაოები კი  უზრუნველყოფს მაგისტრალური გაზსადენის გამართულ და სტაბილურ ფუნქციონირებას, მომხმარებლების  საიმედო გაზმომარაგებას.