კონტაქტი

 • ცენტრალური ოფისი: მარატ ნოზაძის ქუჩა N27, 0167. თბილისი, საქართველო
 • ტელ: 2 24 40 48 
 • ელ. ფოსტა: public@ggtc.ge
 • ცენტრალური ფილიალი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი საგურამო,
 • ფილიალის უფროსი: მამუკა გოგრიჭიანი
 • კახეთის სამმართველოს მისამართი: ქალაქი გურჯაანი, სარაჯიშვილის ქ. #51
 • სამმართველოს უფროსი: ალექსანდრე მაზანიშვილი
 • ხაშურის უბნის მისამართი: ქალაქი ხაშური, გორგასლის ქუჩა
 • უბნის უფროსი: დავით შველიძე
 • ჩრდილოეთის ფილიალის მისამართი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეშეთი
 • ფილიალის უფროსი: გიორგი ბედოიძე
 • ჩრდილოეთის ფილიალის ყაზბეგის უბნის მისამართი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელი არშა
 • უბნის უფროსი: ჯუმბერ ნარიმანიძე
 • დასავლეთის ფილიალის მისამართი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი კვახჭირი
 • ფილიალის უფროსი: შოთა ჭაჭიაშვილი