გენერალური დირექტორის მოადგილეები

რევაზ ჩიკაშუა
რევაზ ჩიკაშუა გენერალური დირექტორის მოადგილე
ბიოგრაფია
გიორგი ხახუბია
გიორგი ხახუბია გენერალური დირექტორის მოადგილე