გენერალური დირექტორის მოადგილეები

რევაზ ჩიკაშუა
რევაზ ჩიკაშუა გენერალური დირექტორის მოადგილე
ბიოგრაფია
დავით ტაბატაძე
დავით ტაბატაძე გენერალური დირექტორის მოადგილე