გენერალური დირექტორი

მიხეილ შალამბერიძე

გენერალური დირექტორი

განათლება

1989 - 1991 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური ფაკულტეტი. 1983 – 1988 საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

საქმიანობა

2019 წლის მაისი - 2019 წლის ოქტომბერი შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ გენერალური დირექტორის მოადგილე 2015-2019 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ კომერციული დეპარტამენტის უფროსი 2008 – 2015 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის სამსახურის უფროსი 2005 –2008 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 2004 – 2005 სს „იტერა - საქართველო,“ მთავარი მეტროლოგი 1997 – 2001 შპს „ბარალუსი,“ დირექტორის მოადგილე 1992 – 1996 კავთისხევის ღვინის ქარხანა, ინჟინერ - ტექნოლოგი 1988 – 1991 საწარმოო გაერთიანება „თბილლუდი“