დამხმარე მომსახურება

სხვის საკუთრებაში არსებული მიწოდების პუნქტის ოპერირება ყოველთვიური საფასური 500 ლარი