სტრუქტურული ერთეულები

თეა მარტყოფლიშვილი
თეა მარტყოფლიშვილი გენერალური დირექტორის ადმინისტრაცია
გიორგი ქარაზანიშვილი
გიორგი ქარაზანიშვილი იურიდიული დეპარტამენტი
დავით ბარძიმაშვილი
დავით ბარძიმაშვილი საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
თამაზ კობიძე
თამაზ კობიძე მთავარი დისპეტჩერი
მარიამ არობელიძე
მარიამ არობელიძე ფინანსური დეპარტამენტი
ირაკლი თადიაშვილი
ირაკლი თადიაშვილი შესყიდვების დეპარტამენტი
მაკა ტაბიძე
მაკა ტაბიძე კომერციული დეპარტამენტი
ბორის ქოქაშვილი
ბორის ქოქაშვილი საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის დეპარტამენტი
გიორგი კაპანაძე
გიორგი კაპანაძე გაზიფიცირების სამსახური
დავით ჩიჩუა
დავით ჩიჩუა ბუნებრივი გაზის საგამოცდო ლაბორატორია
ფრიდონ სტეფნაძე
ფრიდონ სტეფნაძე შიდა მონიტორინგის დეპარტამენტი
ირაკლი ხევსურიანი
ირაკლი ხევსურიანი ლოგისტიკის დეპარტამენტი
ნუგზარ დვალი
ნუგზარ დვალი სტრატეგიული დაგეგმვისა და საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტი