სტრუქტურული ერთეულები

თეა მარტყოფლიშვილი
თეა მარტყოფლიშვილი გენერალური დირექტორის ადმინისტრაცია
გიორგი  ქარაზანიშვილი
გიორგი ქარაზანიშვილი იურიდიული დეპარტამენტი
დავით  ბარძიმაშვილი
დავით ბარძიმაშვილი შრომის დაცვის ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტი
თამაზ  კობიძე
თამაზ კობიძე მთავარი დისპეტჩერი
დაჩი კობახიძე
დაჩი კობახიძე შესყიდვების დეპარტამენტი
მაკა ტაბიძე
მაკა ტაბიძე კომერციული დეპარტამენტი
ბორის  ქოქაშვილი
ბორის ქოქაშვილი საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის დეპარტამენტი
დავით  ჩიჩუა
დავით ჩიჩუა ბუნებრივი გაზის საგამოცდო ლაბორატორია
ფრიდონ  სტეფნაძე
ფრიდონ სტეფნაძე შიდა მონიტორინგის დეპარტამენტი
ნუგზარ  დვალი
ნუგზარ დვალი სტრატეგიული დაგეგმვისა და საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტი
კახა დვალი
კახა დვალი გაზიფიცირების სამსახური
ირაკლი  უთარაშვილი
ირაკლი უთარაშვილი ლოგისტიკის დეპარტამენტი
ქეთევან რაზმაძე
ქეთევან რაზმაძე ფინანსური დეპარტამენტი
ბაჩუკი ზაკალაშვილი
ბაჩუკი ზაკალაშვილი საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი