მთავარი ინჟენერი

გიორგი  შემოზაშვილი
გიორგი შემოზაშვილი მთავარი ინჟინერი
სერგო  გაბუნია
სერგო გაბუნია მთავარი ინჟინრის მოადგილე