სისტემით მოსარგებლეები

მიღებისა და გაცემის წერტილების კოდები
მიღებისა და გაცემის წერტილების კოდები (ფიზიკური და ვირტუალური) 

საოპერაციო გაზის ანაზღაურების გეგმა 2023 წლისათვის
საოპერაციო გაზის ანაზღაურების გეგმა 2023 წლისათვის

ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა
ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა

დღიური რენომინაციის ფორმა
დღიური რენომინაციის ფორმა

სისტემით მოსარგებლეთა რეესტრი
სისტემით მოსარგებლეთა რეესტრი

ბუნებრივი გაზის მიღების და გაცემის პირობები
ბუნებრივი გაზის მიღებისა და გაცემის პირობები

ნომინაციის უარყოფის აქტი
ნომინაციის უარყოფის აქტი

დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა
დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა

დადასტურებული ნომინაციის აქტი
დადასტურებული ნომინაციის აქტი
 

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ხელშეკრულება
ტრანსპორტირების ხელშეკრულება

ბუნებრივი გაზის ტრასპორტირების სისტემაზე მიერთების ხელშეკრულება
მიერთების ხელშეკრულება

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი

ტრანსპორტირების განაცხადი
ტრანსპორტირების განაცხადი

ბუნებრივი გაზის ქსელი წესები
ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები