გენერალური დირექტორის მოადგილე

რევაზ ჩიკაშუა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

განათლება

2010 – 2014 მათემატიკის დოქტორი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2007 – 2009 მათემატიკის მაგისტრი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2002-2006 გამოყენებითი მათემატიკის ბაკალავრი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საქმიანობა

2020 გენერალური დირექტორის მოადგილე, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“. 2019 - 2020 კომერციული დეპარტამენტის უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია". 2019 - 2019 სისტემის ადმინისტრირებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“. 2018 - 2019 მთავარი ანალიტიკოსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“. 2013 - 2018 საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“. 2007 - 2013 მთავარი სპეციალისტი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.