საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მარტის თვის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშოების ანგარიში

24.05.2021

2021 წლის 19 მარტიდან-31 მარტის ჩათვლით განხორციელდა რამოდენიმე უმნიშვნელოვანესი პროექტიპირველი ითვალისწინებდა სს,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთანგაფორმებული კონტრაქტისფარგლებში 1200 მმ ორი საონკანე კვანძის შეცვლის სამუშაოებს.შემდეგი პრექტი მოიცავდა  171.6 კმ-ზე ახლადაშენებული 700 გრძივი მეტრი, მილსადენის მოქმედ მაგისტრალურ გაზსადენში შეჭრით სამუშაოებს.ასევე ,,ყაზახ-საგურამოსდნ-1000 მმ მაგისტრალურ გაზსადენზე განხორციელდა კოროზიული მონაკვეთების სარემონტო სამუშაოები.