შეხვედრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრთან

23.09.2016
https://www.youtube.com/embed/U1lnEneVAoU&feature=youtu.be