მიწისზედა გადასასვლელის მოწყობა მდინარე არყალისხევზე

03.08.2018
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ვლადიკავკაზ-თბილისის 700 მმ მაგისტრალური გაზსადენის 143 კმ-ზე, სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს, რომლის დროსაც მდინარე არყალისხევზე მიწისქვეშა გადასასვლელი მიწისზედა გადასასვლელით შეიცვლება. მდინარემ ადიდების შედეგად გააშიშვლა გაზსადენი და საშიშროება შეექმნა მის ფუნქციონირებას. განმეორებითი ბუნებრივი სტიქიის შემთხვევაში იქნებოდა საფრთხე გაზსადენის დაზიანებისა. ამიტომ, პრევენციის მიზნით კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება განეხორციელებინა სამუშაოები აღნიშნულ გაზსადენზე.  დამუშავდა საინჟინრო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მიწისზედა გადასასვლელის აგებას, რაც უზრუნველყოფს მაგისტრალური გაზსადენის გამართულ მუშაობას. შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ქვეყნის უსაფრთხო და საიმედო  გაზმომარაგების მიზნით, მუდმივად ახორციელებს მაგისტრალური გაზსადენების სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.