ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

25/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 25 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებში
24/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 24 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
22/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 22 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, თბილისში.
22/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 22 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, სენაკისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში.
20/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 20 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
  123456789 ...