ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

26/02/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 26 თებერვალს , განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ქალაქ ფოთში.
25/02/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 25 თებერვალს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, დასავლეთის მიმართულებით.
23/02/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 23 თებერვალს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
18/02/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 19 თებერვალს , განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, თბილისში
18/02/2021
​გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 18 თებერვალს , განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, მცხეთის მუნიციპალიტეტში.
  123456789 ...