ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

25/12/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 25 დეკემბერს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, კახეთის მიმართულებით
24/12/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტებში.
23/12/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, გარდაბნისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში.
23/12/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, თბილისში.
22/12/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, დასავლეთის მიმართულრბით.