კონტაქტი

 
 • ცენტრალური ოფისი: გლდანის საცხოვრებელი რაიონი, პირველი კვარტალის მიმდებარე ნაკვეთი N1/40, 0167. თბილისი, საქართველო
 • ტელ: 2 24 40 48 
 • ელ. ფოსტა: public@ggtc.ge

 • ცენტრალური ფილიალი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი საგურამო,
 • ფილიალის უფროსი: მამუკა გოგრიჭიანი

 • კახეთის სამმართველოს მისამართი: ქალაქი გურჯაანი, სარაჯიშვილის ქ. #51
 • სამმართველოს უფროსი: ალექსანდრე მაზანიშვილი

 • ხაშურის უბნის მისამართი: ქალაქი ხაშური, გორგასლის ქუჩა
 • უბნის უფროსი: დავით შველიძე

 • ჩრდილოეთის ფილიალის მისამართი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეშეთი
 • ფილიალის უფროსი: გიორგი ბედოიძე
 •  
 • ჩრდილოეთის ფილიალის ყაზბეგის უბნის მისამართი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელი არშა
 • უბნის უფროსი: ჯუმბერ ნარიმანიძე

 • დასავლეთის ფილიალის მისამართი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი კვახჭირი
 • ფილიალის უფროსი: შოთა ჭაჭიაშვილი