რევაზ ჩიკაშუა
რევაზ ჩიკაშუა გენერალური დირექტორის მოადგილე


განათლება

2010 – 2014 მათემატიკის დოქტორი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2007 – 2009 მათემატიკის მაგისტრი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2002-2006 გამოყენებითი მათემატიკის ბაკალავრი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


სამუშაო გამოცდილება

2020 გენერალური დირექტორის მოადგილე, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.
2019 - 2020 კომერციული დეპარტამენტის უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია". 
2019 - 2019 სისტემის ადმინისტრირებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.
2018 - 2019 მთავარი ანალიტიკოსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.
2013 - 2018 საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.
2007 - 2013 მთავარი სპეციალისტი, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.